Garo įranga

Kondensato vožtuvai ( puodai):
Tiekiame: apversto kaušo, termodinaminius, bimetalinius, termostatinius, plūdinius-termostatinius, automatinius diferencialinius kondensato vožtuvus.
Slėgio ir temperatūros reguliatoriai
Tiekiame slėgio ir temperatūros reguliatorius garui, dujoms, skysčiams.