Vėdinimas ir Oro Kondicionavimas

Maži kambarių ventiliatoriai
Individualios ir centrinės ventiliacijos sistemos pagal DIN 18017-3
Oro išmetimo sistemos pagal DIN 1946-6
Ventiliacijos sistemos su ( grįžtamos šilumos panaudojimu) rekuperacija pagal DIN 1946-6
Ventiliatoriai skirti komercinėms ir gamybinėms patalpoms
Ašiniai , aukšto našumo sieniniai ventiatoriai
Ašiniai , aukšto našumo , montuojami į sistemas ventiatoriai
Radialiai , semiradialiai ir diagonaliai, montuojami į traukos sistemas ventiatoriai
Kanaliai ventiliatoriai
Stoginiai ventiliatoriai
Ventiliatoriai montuojami sprogimui pavojingose aplinkose